Home > Lichaamsgerichte Counseling Rotterdam

Lichaamsgerichte Counseling

Counseling  Rotterdam
Counseling is een vorm van psychosociale therapie die effectief is bij psychische en/of sociale problemen en veel stress-gerelateerde klachten zoals depressie, piekeren, burn-out of hoog-sensitiviteit.  Anders dan bij coaching richt counseling zich meer op belemmerende gedragspatronen, dieperliggende blokkades en onderliggende oorzaken.  Als counselor kan ik je ondersteunen in het verhelderen van gedachtepatronen en het vollediger ervaren van je gevoelens rondom een onderwerp. Hierdoor komt de mogelijkheid tot gedragsverandering of een ander perspectief, vanuit een wisselwerking tussen omgeving, inzicht en (interpersoonlijk) gedrag

Wat je aandacht geeft groeit
Stress, fysiek, emotioneel of mentaal, is de onderliggende oorzaak van veel klachten en problemen. Het heeft een grote impact op je gevoel van welzijn en autonomie. Vaak is het zo dat de aandacht als vanzelf uitgaat naar het probleem of naar de symptomen. Als counselor werk ik vanuit het kader van de Positieve Gezondheid. In deze benadering wordt gezondheid gezien als ‘het vermogen om je aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’.  Dat is veel breder dan alleen de afwezigheid van ziekte of problemen.  Jouw hulpvraag staat centraal  en een belangrijke focus ligt op het (her)ontdekken van jouw veerkracht, jouw hulpbronnen en jouw creativiteit en mogelijkheden. Als dit weer helder is, is vaak ook meer helder wat het voor jou betekent om je eigen regie te voeren en hoe je dat op jouw manier kunt vormgeven.

Jij staat centraal
Een traject is maatwerk en specifiek gericht op jouw hulpvraag. Ik kan je ondersteunen met  verschillende interventies vanuit NLP, oplossingsgerichte therapie, systemisch werk, focussing en EFT.  Counseling is een op zichzelf staande therapievorm, maar kan ook dienen als aanloop naar lichaamsgerichte therapie, waarbij patronen, oorzaken en overtuigingen op een andere manier en op een niveau worden benaderd.