Ik kan me niet meer voorstellen hoe het was, net zoals ik me niet kon voorstellen hoe
het nu is.

cliente, 18 jaar

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. De gevolgen bestaan vaak uit het blijven ervaren van heftige emoties, levendige beelden en de fysieke reacties daarop. De negatieve effecten leiden vaak tot het vermijden van situaties die mogelijk een (trauma-)reactie zouden kunnen oproepen. Het beperkt je leven en je plezier op steeds meer manieren.

EMDR is een bewezen effectieve psychotherapeutische therapie die in betrekkelijk korte tijd verbetering kan geven.

De precieze werking van EMDR is nog steeds niet ontrafeld. De nu meest geaccepteerde verklaring is dat het brein (delen van) een schokkende ervaring vasthoudt in het werkgeheugen. Hierdoor wordt de normale verwerking van die gebeurtenis geblokkeerd. Omdat (delen van) de gebeurtenis actief blijft in het werkgeheugen, blijft je brein er letterlijk mee aan het werk. Voor het brein is het nog een actuele gebeurtenis, waardoor je brein en lijf blijven reageren met symptomen.

EMDR helpt je brein door de geblokkeerde (delen van) de gebeurtenis te deblokkeren. Hierdoor kan het brein de normale verwerking weer hervatten. In breintermen: het wordt een herinnering, in plaats van een actuele gebeurtenis.

EDMR
EDMR

De precieze werking van EMDR is nog steeds niet ontrafeld. De nu meest geaccepteerde verklaring is dat het brein (delen van) een schokkende ervaring vasthoudt in het werkgeheugen. Hierdoor wordt de normale verwerking van die gebeurtenis geblokkeerd. Omdat (delen van) de gebeurtenis actief blijft in het werkgeheugen, blijft je brein er letterlijk mee aan het werk. Voor het brein is het nog een actuele gebeurtenis, waardoor je brein en lijf blijven reageren met symptomen.

EMDR helpt je brein door de geblokkeerde (delen van) de gebeurtenis te deblokkeren. Hierdoor kan het brein de normale verwerking weer hervatten. In breintermen: het wordt een herinnering, in plaats van een actuele gebeurtenis.

EMDR kan worden toegepast bij:

  • Nare ervaringen in het verleden
  • Traumatische ervaringen in prive- of werksituatie
  • Angst- en paniekklachten, soms gerelateerd aan duidelijke situaties, soms ongedefinieerd
  • Fobieen
  • Somatische klachten
  • Depressieve klachten
  • Pijnklachten
  • Secundaire traumatisering

EMDR wordt steeds breder toegepast. Het is niet altijd nodig en haalbaar om een duidelijk afgebakende situatie of beeld te hebben. Ook bij ongedefinieerde klachten die geen duidelijk aanwijsbare oorzaak lijken te hebben, kan EMDR verlichting brengen. Blijvende impact van negatieve overtuigingen of een negatief zelfbeeld zijn terreinen waar EMDR ook met succes kan worden toegepast.

Soms is EMDR alleen genoeg voor verlichting van klachten. Soms is er meer nodig en is het onderdeel van een bredere aanpak, bijvoorbeeld in combinatie met lichaamsgerichte therapie en/of counseling.

Je bent van harte welkom om een vraag te stellen of een afspraak te maken. Stuur daarvoor een berichtje naar info@inezwesterhof.nl