Home > Praktijkinfo

Praktijkinfo

Tarieven en vergoedingen

Tarieven:

Intakegesprek € 80,00 (60-90 minuten)
Counseling/Psychosociale therapie € 80,00 (60-75 minuten)
Craniotherapie € 80,00 (60-75 minuten)

Betaling is achteraf via een factuur per mail. De betalingsvoorwaarden staan genoemd in de algemene voorwaarden.

Vergoeding:
Voor counseling en craniotherapie is vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering mogelijk.
Voor informatie over vergoedingen:

 

Informeer altijd bij je zorgverzekering of de informatie op de zorgwijzer nog up-to-date is en ook in jouw geval van toepassing. Sommige zorgverzekeringen vergoeden counseling onder de noemer psychosociale zorg. Houd hier rekening mee als je bij je zorgverzekering informeert.

Registraties:

Beroepsverenigingen
Registercounsellor ABvC®: 118165
Registertherapeut BCZ: 19010R
VBAG: 22012021

KvK: 71671749
AGB-code praktijk: 90064605
AGB-code therapeut: 90104100

Reglementen:
Op de zorgverlening zijn de volgende wettelijke reglementen van toepassing:

Algemene voorwaarden
Privacy Policy

Klacht- en Tuchtreglementen: via de beroepsverenigingen is de praktijk aangesloten bij
Counseling: Stichting Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (www.scag.nl)
Craniotherapie: Stichting Quasir (www.quasir.nl)

Als therapeut ben ik gehouden aan de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Voor meer informatie: www.meldcode.nl of vraag hiernaar in de praktijk.

Meer informatie links:

ABvC
vbag-logo-klein
rbcz