The single most important issue for traumatized people is to find safety in their own bodies.

Dr. Bessel van der Kolk

Vaak draait het in traumatherapie om inzicht, weten wat er is gebeurd, de oorzaak van trauma. In een lichaamsgerichte benadering draait het om de effecten van een traumatisch verleden of gebeurtenis. Hoe heeft jouw lijf en brein zich gevormd en aangepast aan een overweldigende gebeurtenis of beschadigende situatie.

Iedereen is anders, iedere situatie is anders, iedere reactie is anders. Daarom is er ook niet één manier die voor iedereen werkt. Vanuit de neurobiologie en neuropsychologie is er wel een logica te ontdekken hoe een lichaam en brein reageert op een overweldigende gebeurtenis of verleden.  Het ontdekken van jouw unieke ‘traumalogica’ geeft je de regie over jezelf terug. De energie die nodig is voor het ‘managen’ van je symptomen komt vrij om te gebruiken voor groei, voor plezier, voor het helen van jezelf.

Er is pijn, en er is trauma. Het één is niet meer of minder dan het ander en de scheidslijn ertussen is soms dun. Het vraagt wel een verschillende benadering.

In ons leven lopen we allemaal pijn en schade op. Bij het opgroeien, in het werk, in relaties. Lichaamswerk is dan een zachte manier om hiermee contact te maken en te integreren in je levensverhaal.

Traumasensitief lichaamswerk

Kenmerkend voor trauma is de ontregeling die kan ontstaan in het lichaam en brein als (delen van) het trauma worden benaderd of getriggerd. Ontregeling in het lichaam zijn de vecht-, vlucht-, bevries-, of ineenstortings-respons.

Psychologisch kan de traumarespons bestaan uit dissociatie en fragmentatie. Hierdoor kun je overmatig veel voelen, maar ook verdoofd zijn en niets of heel weinig voelen. Dit kan helemaal los staan van hoe je in het dagelijks leven functioneert.

Traumasensitief lichaamswerk houdt in dat rekening wordt gehouden de lichamelijke en psychologische traumaresponsen. Praktisch is dat een combinatie van lichaamsgerichte counseling, interventies vanuit craniotherapie en, indien geindiceerd,  EMDR.

Traumalogica

Begeleiding na trauma is een stap-voor-stap proces. Het vraagt om zorgvuldige afstemming en voldoende veiligheid. Dat heeft tijd nodig.

Maar trauma is meer dan dat. Het is ook een bron van  veerkracht en wijsheid. Iedereen streeft ernaar zich goed en veilig voelen.  Ook na trauma is dat haalbaar.

In een intakegesprek verken ik graag met je de mogelijkheden voor begeleiding. Mocht ik van mening zijn dat er meer begeleiding nodig is dan ik kan bieden, dan zal ik dat met je bespreken. De begeleiding kan ook aanvullend zijn op een, al dan niet al doorlopen, behandeltraject binnen de GGZ. Contact met je behandelaar kan dan onderdeel zijn van de intakeprocedure of begeleiding.

Er is pijn, en er is trauma. Het één is niet meer of minder dan het ander en de scheidslijn ertussen is soms dun. Het vraagt wel een verschillende benadering.

In ons leven lopen we allemaal pijn en schade op. Bij het opgroeien, in het werk, in relaties. Met lichaamswerk kun je hiermee veel doen.

Traumasensitief lichaamswerk

Kenmerkend voor trauma is de ontregeling die kan ontstaan in het lichaam en brein als (delen van) het trauma worden benaderd. Ontregeling in het lichaam zijn de vecht-, vlucht-, bevries-, of ineenstoringsrespons.

Psychologisch kan de traumarespons bestaan uit dissociatie en fragmentatie. Hierdoor kun je overmatig veel voelen, maar ook verdoofd zijn en niets of heel weinig voelen. Dit kan helemaal los staan van hoe je in het dagelijks leven functioneert.

Traumasensitief lichaamswerk houdt in dat rekening wordt gehouden de lichamelijke en psychologische traumaresponsen. Praktisch is dat een combinatie van lichaamsgerichte counseling, interventies vanuit craniotherapie en soms ook EMDR.

Traumalogica

Begeleiding na trauma is een stap-voor-stap proces. Het vraagt om zorgvuldige afstemming en voldoende veiligheid. Dat heeft tijd nodig.

Maar trauma is meer dan dat. Het is ook een bron van kracht, veerkracht en wijsheid. Het meest inspirerende is vaak dat cliënten gaan beseffen dat vrijheid van wat je ook is overkomen in je eigen handen ligt. Iedereen streeft ernaar zich goed en veilig voelen.  Ook na trauma is dat haalbaar.

In een intakegesprek verken ik graag met je de mogelijkheden voor begeleiding. Mocht ik van mening zijn dat meer begeleiding nodig is dan ik kan bieden, dan zal ik dat met je bespreken. De begeleiding kan ook aanvullend zijn op een, al dan niet al doorlopen, behandeltraject binnen de GGZ. In dat geval is contact met je behandelaar altijd onderdeel van de intake.

Je bent van harte welkom om een vraag te stellen of een afspraak te maken. Stuur daarvoor een berichtje naar info@inezwesterhof.nl